Welkom

Vrijgevestigde Ergotherapeuten Zuid Holland

De VEZH (Vrijgevestigde Ergotherapeuten Zuid Holland) bestaat sinds oktober 2009 en is een regiogroep voor ergotherapeuten met een eerstelijns praktijk voor kinderen en/of volwassenen in de provincie Zuid-Holland.

De groep vergadert 6 x per jaar op woensdag van 19.30-21.30 uur . De vergaderingen vinden in principe plaats bij Lijn 1, Ühlenbeckstraat 1 te Voorburg. Bij het verplaatsen van een vergadering of het volgen van een workshop wordt gekeken naar andere locaties.

Via diverse methodieken worden de onderwerpen voor het jaar besproken, methodieken die aan de orde zullen komen: Model van Korthagen, Activiteiten prioriteren, Recente Inzichten, De vijfstappen-methode, STAR-methode en Korte verbetertrajecten.

In 2016 staan de volgende onderwerpen op de agenda:

13 januari Jaarplanning 2016
2 maart Zelfmanagement
1 juni  De Groeiende praktijk
31 augustus recente inzichten rondom verslaglegging
12 oktober cognitieve revalidatie
23 november jaar evaluatie

Mocht u vragen over de website of de VEZH hebben, of wilt u als ergotherapeut deelnemen aan de VEZH? Stuur een e-mail naar : info@vezh.nl